In gesprek over het masterplan basisvaardigheden (online)

16-06-2022

Op dit moment werkt de Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma, met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan het masterplan basisvaardigheden. Voor de uitwerking van dit plan gaan zij graag in gesprek met mensen die in of voor het onderwijs werken over wat scholen en leraren nodig hebben om nóg beter onderwijs in de basisvaardigheden te geven.
Deze gesprekken voeren ze in een aantal thematische sessies, die online plaatsvinden. De input van deze sessies nemen ze mee in de verdere planvorming, wat ze vanzelfsprekend ook samen met het onderwijsveld doen. Aanmelden kan via deze link.