Impuls Open Leermateriaal

09-04-2022

Open leermaterialen vormen een rijke aanvulling op bestaande methodes. Met een verscheidenheid aan leermateriaal kunnen leraren beter inspelen op de behoeften van hun leerlingen. Samen met publieke organisaties en scholen in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs willen we het gebruik van open leermateriaal een forse impuls geven. Hiervoor is nu een plan ontwikkeld en er ligt een financieringsaanvraag bij het Nationaal Groeifonds. Klik hier voor meer info.