IPON 2022

01-04-2022

Tijdens de IPON 6 en 7 april vertegenwoordigen Thierry Koningstein en Elle Peters in stand E111 het netwerk Gewoon Speciaal ICT en gaan zij graag met bezoekers in gesprek over Onderwijs&ICT aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.