Gewoon Speciaal ICT

is een landelijk netwerk en expertisegroep voor onderwijsprofessionals met een passie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Dit platform is onderdeel van de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs en bevordert de uitwisseling van kennis en ervaringen. De focus ligt op het effectief inzetten van ICT om het leren en de ontwikkeling van deze leerlingen te versterken. Deelnemers participeren in bijeenkomsten om inclusief onderwijs te bevorderen.
Artboard
Artboard

nieuws.